Ochrana osobných údajov


Predávajúci postupuje pri spracúvaní osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podrobné informácie o tom ako predávajúci zhromažďuje, spracúva a chráni osobné údaje kupujúcich pri nákupe na e-shope sú upravené v zásadách ochrany osobných údajov.

Kupujúci pri používaní tejto webovej lokality predávajúceho súhlasí so spracovaním informácií a údajov a prehlasuje, že všetky informácie a údaje, ktoré predávajúcemu poskytol, sú pravdivé, úplné a zodpovedajú skutočnosti. Kupujúci nesie plnú zodpovednosť za pravdivosť vyššie uvedeného prehlásenia.